Vejledningsforløb til unge, voksne & forældre

Vejledning til unge, voksne og forældre, der har gennemgribende udviklingsforstyrrelser

ÅBENHED 

ÆRLIGHED 

TILLID 

RESPEKT 

Vejledning

Vejledning gives til unge, voksne og forældre, der selv har gennemgribende udviklingsforstyrrelser og/eller børn med lignende diagnoser. Der er især fokus på afklaring, og målet er at skabe strategier og handlemuligheder, så livet bliver nemmere at mestre.

Vores erfaring er, at det ofte er rart at få et tredje syn på situationer, som opstår i hjemmet. Typisk vil man modtage vejledning i forbindelse med et mentorforløb. Som udgangspunkt vil vi starte op med 2 timer hver anden uge og med løbende telefonisk kontakt. Denne ramme kan tilrettelægges efter, hvad kommunen, vejleder og familien skønner mest brugbart.  
 
Forældrevejledningen kan være en del af en helhedsløsning. Det kan eksempelvis være to timer hver anden uge.
Derudover har vi forældreaftener en gang om måneden i vores café, hvor der kommer fokus på forskellige emner. 
Vejlederen vil oftest være en anden end den person, der yder støtte/kontakt for den unge.

Emner som vejledningen kan omhandle:

  • Diagnoseforståelse
  • Stress- og konflikthåndtering
  • Hvilke hensigtsmæssige strategier er mulige?
  • Anskue udfordringer ud fra “Low Arousal”-princippet
  • Kravtilpasning i hjemmet
  • Få kendskab og indblik i hjælpemidler, der kan lette hverdagen for familien.

Du er meget velkommen til at kontakte LevAs, hvis du vil høre mere om vores vejledningsforløb, så tager vi gerne en uforpligtende snak over telefonen eller sætter et møde op.

LevAs tilbyder desuden:

LevAs – Særlige tilbud til særlige mennesker

Kontakt LevAs

Udfyld felterne for at kontakte LevAs. Vi vender tilbage hurtigst muligt.