Tilgangen hos LevAs

Vores tilgang udspringer af vores fundament

ÅBENHED 

ÆRLIGHED 

TILLID 

RESPEKT 

Vores tilgang

Tilgangen udspringer af fundamentet. I vurderingen af om LevAs er det rigtige valg, er det vigtigt for os at kunne svare på det allermest nærliggende spørgsmål: Hvordan møder vi den unge eller voksne, der kommer i vores tilbud?

Vores grundholdning er, at de fleste er i stand til at træffe de rigtige valg for sig selv, hvis de er i en position, hvor de har mulighed for det. Vi tror på, at vores unge er kompetente mennesker. Når det nogle gange ser ud til, at de ikke er det, skyldes det, at der er noget, som forhindrer dem i at være det.

Hør Lars Carlsen, adm. direktør og stifter, fortælle om hvad vi laver hos LevAs og hvorfor det giver mening. 
Vi finder frem til, hvad der stresser
Når vi møder de unge, er de ofte meget stressede. Det er der altid en god grund til. Ofte er det, fordi de bliver mødt med nogle krav, som de ikke forstår og ikke kan forholde sig til. Når vi går ind i en opgave, er det vores mål at finde frem til, hvad der stresser vores unge og voksne så meget, at de ikke kan navigere. For det betyder, at de har brug for hjælp og støtte for at få stressniveauet ned. Vores erfaring er, at hvis det lykkes at nedsætte stressen til et rimeligt niveau, bliver det igen muligt at handle. Alle vores tilbud er bygget op på en måde, der giver det mest mulige stressreducerende miljø.
   
Vi skaber den gode relation

For at nedsætte stressen skal der først og fremmest skabes en god relation. Vores unge og voksne har ofte mistet tilliden til, at der er nogen, der vil dem det godt. Der har tit været andre foranstaltninger indover, som ikke har virket, og den unge er derfor både træt og forvirret over de mange forskellige mennesker, som har prøvet forskellige ting, der ikke gav mening. Derfor har de en sund skepsis over for os.

Vi arbejder rundtom
Vi flytter fokus fra, at den unge eller voksne er problemet til at arbejde med alle de ting, der er udenom. Forskellige stressfaktorer kan være skole, forældre, fritidstilbud, kærester eller økonomi. Derfor arbejder vi først "udenfor", før vi kan begynde at arbejde "indenfor".

Læring der giver mening
I LevAs er vi hele tiden opmærksomme på, hvornår der er åbent for læring for det enkelte menneske. Det handler om, at der skal være basis og grobund, hvis en udvikling overhovedet skal kunne finde sted. Vores erfaring har lært os, at læringen skal ske i en kontekst, der giver mening. De unge, som kommer i vores tilbud, når på et eller andet tidspunkt til at have en drøm om, hvad de gerne vil lave. De fleste drømme er nødt til at blive udlevet i en verden, de har svært ved at forstå og navigere i, og hvor de en stor del af tiden ikke oplever at blive mødt og forstået på deres præmisser. Det gør det ekstra stressende at lære de ting, der skal til, men samtidig kan være nødvendigt for at opnå sine ønsker og drømme. Derfor giver det først mening, når man kan se nødvendigheden i læringen som skridt på vejen mod det ønskede mål. 

Menneskesyn i konkret handling 
Vi tilpasser altid løsningerne efter individuelle behov. Nogle giver direkte udtryk for et ønske om at blive skubbet og få en meget tydelig vejledning. Andre er meget følsomme overfor pres og ville holde helt op med at komme, hvis vi lægger presset for hårdt. Det er en vurdering for hver enkelt person. Når vi skubber og stiller krav, er det altid i samråd og med respekt for vores unge og voksne og kun indenfor den aftalte ramme, som de selv har været med til af definere.
En ung udtrykker den svære balance mellem at møde forståelse og blive udfordret på følgende måde:

“Det giver meget mere mening i forhold til det der med, at frihed er et dobbeltbladet sværd. At der er så meget frihed, du må finde dine egne veje imellem alle de andre ting – og man kan forberede sig på det, men det er stadig en smule overvældende, synes jeg. Det er selvfølgelig lidt en træning på det – en forberedelse, men det er stadig en smule svært, vil jeg sige.“

På egne præmisser
At udviklingen sker på egne præmisser, er den bærende tanke i hele organisationen. Vi arbejder for eksempel aktivt med de unges særinteresser og støtter dem i det, da det giver dem glæde og mening. Vores menneskesyn handler om, at vi allesammen er lige og skal kunne opnå det, der gør os til de mennesker, vi allerhelst vil være. Derfor tager vi det meget alvorligt, at man skal have lov til at være præcis den, man er. Handling skal følge ordene, og det gælder helt ned i hver en konkret handling overfor dem, vi arbejder med.

Det tager tid
I LevAs tør vi at se det hele menneske. Vi er hele tiden i tæt dialog med de mennesker, vi arbejder med og tager deres ord og oplevelser af verden for gode varer. Vi tør tro på, at når man er nede i energi, er man nede i energi. Det tager derfor tid, før vi kan stille krav. Før vores unge og voksne kan komme ‘ud af puppen’, er vi nødt til at reducere stressen til et niveau, hvor kravene igen er til at håndtere.

Vi samler erfaringer til den endelige løsning
Vi giver tid og plads til at finde det, der fungerer for de mennesker, vi arbejder med. Vi har derfor også mange forskellige måder at løse opgaverne på, da løsningerne viser sig, i takt med vi lærer de enkelte unge og voksne at kende. Vi begynder altid med at lave en undersøgelsesperiode over tre måneder, hvor vi samler erfaringer til den endelige løsning. 

LevAs tilbyder desuden

LevAs – Særlige tilbud til særlige mennesker

Kontakt LevAs

Udfyld felterne for at kontakte LevAs. Vi vender tilbage hurtigst muligt.