Team og organisation

Hvem er LevAs, og hvordan er vi organiseret

ÅBENHED 

ÆRLIGHED 

TILLID 

RESPEKT 

Teamet

I LevAs har vi ca. 40 medarbejdere. Vi tilstræber en så bred faggruppe som muligt indenfor rammerne af STU-loven for at kunne skabe den nødvendige dynamik og lære af hinandens fagligheder og erfaringer. 

De fleste af vores medarbejdere er uddannede lærere og pædagoger. Derudover har vi psykolog, cykelsmed, fysioterapeut, socialrådgiver, revisor og en akademisk medarbejder.

I LevAs tør vi stille krav til hinanden
Som team øver vi os dagligt i at tage tingene professionelt i stedet for at tage det personligt, da det gør os meget mere undersøgende, nysgerrige og reflekterende i forhold til vores egne handlinger. Vi skal også turde sige det til vores kolleger, når vi erfarer hinandens fejlbarlighed. Samtidig har vi også et ansvar som medarbejdere i forhold til at hjælpe hinanden, når vi laver fejl og så finde løsningen i fællesskab. Det betyder, at vi stiller store krav til de medarbejdere, vi ønsker at have i vores team.

Rekruttering af nye medarbejdere
Som medarbejder i LevAs er det vigtigt, at man grundlæggende kan tilslutte sig vores faglige og værdimæssige fundament. Vi har en tro på, at hvis man kan rumme de bærende ideer og værdier, som LevAs arbejder efter, kan man også rumme de meget forskellige mennesker, vi arbejder med. Du kan læse mere om de grundlæggende værdier og den faglige tilgang i LevAs her.

Organisationen

LevAs tilbyder

LevAs – Særlige tilbud til særlige mennesker

Kontakt LevAs

Udfyld felterne for at kontakte LevAs. Vi vender tilbage hurtigst muligt.