Få en STU – Uddannelse hos LevAs

Vi tilbyder særligt tilrettelagt uddannelse i København

ÅBENHED 

ÆRLIGHED 

TILLID 

RESPEKT 

Tag en STU – for unge og voksne mellem 16-25 år

3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

LevAs STU er en individuel 3-årig ungdomsuddannelse for unge med autisme og andre diagnoser, som har behov for en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Uddannelsen retter sig mod unge mellem 16 og 25 år.

Vi har fokus på den enkelte elev og kan tilbyde rummelige og meningsfyldte rammer med fokus på de unges behov og nære relationer.

Hos os får de unge optimale vilkår for at udvikle kompetencer og redskaber samt udvikle selvindsigt, selvværd og selvforvaltning.

Fakta om STU

 • Afklaringsforløb på 12 uger inden STU
 • STU – en 3-årig ungdomsuddannelse
 • STU for unge mellem 16-25 år
 • STU i faglige spor

Vælg mellem følgende spor - specialiseringer

LevAs STU foregår i tidsrummet fra kl. 9.00 til 15.00. Om formiddagen kører de faglige spor. 

 • Butikken
 • Mediehuset
 • Handymanteam
 • Urban Gardening
 • Gamedesign

Tværgående faglige aktiviteter (eftermiddag)

Om eftermiddagen kører vi de tværgående faglige aktiviteter. Disse aktiviteter kan være kurser, udflugter og temauger, fx hygiejenekursus, førstehjælpskursus m.v.

Vi har også endnu et STU-tilbud, Solisten. Det er ofte unge med et kompliceret diagnosebillede med flere følgelidelser, som går her. Du kan læse mere om Solisten her.

Hvis du gerne vil læse mere detaljeret om vores STU-tilbud, kan du finde uddybende information herunder:

Mere info om vores STU

Vores STU-tilbud hører under lovgivningen om 'særligt tilrettelagt undervisning & hjemmeundervisning'.

Jf. lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Jf. lov om folkeskolen, kap. 3, § 20 

Download hele LevAs' tilbudsmateriale

Kontakt LevAs

Udfyld felterne for at kontakte LevAs. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Uddybende information om LevAs STU

STU i spor

LevAs STU er opdelt i spor. Som studerende på LevAs er det muligt at følge en linje på fuld tid eller mikse mellem de forskellige linjer. Skemaet for den enkelte studerende finder vi ud af, når vi i samarbejde med UU-vejlederen laver en uddannelsesplan. 

Butikken

Butikken er en linje på LevAs STU og er vores kreative værksted. Her sætter vi møbler i stand, tegner og maler billeder, syr, fremstiller smykker, lamper og kagefade – det er kun fantasien, der sætter grænser.

Produkterne bliver solgt i vores butik og bliver udstillet i cafeen. De studerende er med til at holde butikken åben og lærer derfor kundebetjening, regnskab, varebestilling og alt det andet, det kræver at drive en butik.

Mediehuset

Udover at være en linje på vores STU står Mediehuset for vores kommunikation og ansigt udadtil. For de unge, der går på denne linje, er der rig mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder – og her er muligheden for at gøre noget særligt ud af de evner, som mange af vores unge har med sig i deres sans for detaljer, hvad enten det kommer til udtryk i et visuelt talent, i evnen til at skrive eller at fordybe sig i lydmedier.

Handymanteamet

Handymanteamet er et værksted, som består af et ‘udeteam’ og to ‘hjemmeteams’. Værkstedet fokuserer indholdet på udviklingen af både boglige og praktiske færdigheder. Opgaverne varierer og afstemmes efter den enkelte medarbejder.

 • I det ene hjemmeteam arbejdes der med værktøjsbrug og udvikling af produkter. Det kan f.eks. være istandsættelse af gamle møbler eller kreativt værksted i samarbejde med LevAs Butikken.
 • I det andet hjemmeteam fokuseres arbejdet på oplæring i kontorarbejde og administrativt arbejde som bogføring, regnskab og skriftlig formulering.
 • I udeteamet arbejdes med at skabe bæredygtige og indbydende miljøer – f.eks i arbejdet med tømreropgaver, diverse vedligeholdelsesopgaver, istandsættelser og renholdelse af udendørsarealer.

Urban Gardening

Urban Gardening er et værkstedsfag, hvor de unge arbejder med at dyrke spiselige planter i rammerne af vores store tagterrasse på Amagerbanen. Team Urban Gardening arbejder hovedsageligt praktisk og kommer omkring hele processen fra såning over pasning og pleje til høst og frøtagning i storbymiljøet. Urban Gardening samarbejder tæt med køkkenet, der aftager, tilbereder og serverer afgrøderne.

Gamedesign

Drømmer du om at blive spiludvikler? Måske er drømmen tættere på, end du tror. På LevAs Gamedesign får du mulighed for at arbejde med alle forskellige områder indenfor computerspilsdesign og -udvikling. Læs mere her.

Stedet hvor man kan være sig selv

Vores motto er: Særlige tilbud til særlige mennesker – det forpligter os til at tage alle de individuelle hensyn til vores studerende, som det praktisk er muligt.

I LevAs STU er det vores ambition at være stedet, hvor de unge kan være sig selv med alt, hvad de indeholder hver især med deres unikke personligheder – stedet føler sig set, lyttet til og forstået på deres helt egne præmisser uden krav eller forventninger om at være andet end dem, de er.

 

Vores fornemmeste opgave er at skabe de rammer, hvor dét netop er en mulighed, og vi kan hjælpe de unge på vej til at opnå deres mål og drømme for 
livet.

 “Her er det mere socialt acceptabelt at være i gang med et eller andet, som måske godt kan være lidt underligt. Men stadig har en eller anden form for connection med det, man interesserer sig for og går og arbejder med.”

        – En studerende på LevAs STU

Stor frihed til at tilrettelægge egen uddannelse - Mulighed for HF-enkeltfag

Ud over de forskellige spor på LevAs STU, som man kan specialisere indenfor, tilbyder vi alle studerende at tage fag på niende- og tiendeklassesniveau i dansk, engelsk og matematik, og vi planlægger korte og lange praktikforløb for vores studerende efter deres interesser og behov.

Undervisning og eksamener foregår i vores egne trygge rammer, hvor vi samarbejder med Langelinjeskolen på Østerbro. Vi kan desuden tilbyde samarbejde med KVUC, hvis vores studerende har behov for fag, som vi ikke tilbyder internt. Her kan man også tage fag på HF-niveau, hvis der er behov for det.

Hos LevAs STU vil den unge desuden blive mødt af professionelle fagpersoner såsom psykiatere, fysioterapeuter, lærere, pædagoger og psykologer, som kan hjælpe med at udarbejde et individuelt uddannelsesforløb, som er sammensat ud fra den unges kvalifikationer, behov, modenhed og interesser.

Tid til at lande og finde den rette vej i LevAs

Selvom de fleste, når de kommer ind i LevAs, har en idé om, hvilken linje de ønsker, starter hver ung med et afklaringsforløb på 12 uger. Det er vores erfaring, at det tager tid, før de unge har fundet ind i så tryg og sikker en ramme og fri af stress, at der tegner sig et billede af, hvad de vil og kan. Derfra kan vi begynde sammen at opstille mål for det videre forløb.

Hverdagen i LevAs STU

STU’en er i tidsrummet kl. 9.00 til kl. 15.00. Hverdagen er bygget op på den måde, at formiddagsbåndene foregår i specialistenhederne:

 • Mediehuset
 • Handymanteam
 • Butikken
 • Urban Gardening
 • Gamedesign

I eftermiddagsbåndene kører vi de tværgående faglige aktiviteter. Disse aktiviteter kan være kurser, udflugter og temauger.

Vi har f.eks. kørt hygiejnekursus og førstehjælpskursus og har haft tema om netbank og NemID, medborgerskab og seksualitet. Fredag har vi kulturfag, hvor vi f.eks. tager på museum, i biografen eller andre kulturelle aktiviteter. Fredagen er også dagen, hvor nogle af vores studerende er til ridning.

Tilbud om at prøve kræfter med driften 

Efter kl. 15 er der tirsdag, onsdag og torsdag tilbud om praktikafprøvning, hvor man kan deltage i driften af køkkenet på Amagerbanen og i driften af Butikken på Østerbro om torsdagen. Her kan de unge få trænet nogle konkrete færdigheder, så det på sigt kan blive til kompetencer, man kan tage med videre.

Værdigrundlag og Baggrund for LevAs STU

Mødet med dine drømmes virkelighed

Vi hjælper de unge til at møde deres drømmes virkelighed ved både at møde det kaotiske i hverdagen, samtidig med at det foregår i en tryg ramme. Der vil undervejs opstå frustrationer i det spændingsfelt og også ubehag i perioder, når man arbejder henimod de mål, man gerne vil opnå.

Vi samarbejder med den unge om at finde strategien i de svære situationer, som opstår. Vi gør derfor meget ud af at tydeliggøre over for de unge, hvad der skal ske, og hvad man kan forvente. For eksempel ved at sige: “Jeg larmer lige lidt, jeg skal lige male bønner”. Eller som det kan lyde ude i køkkenet: “Jeg sætter lige vaskemaskinen over, så går der lige to minutter mere, før jeg kan være hos dig”.

Det meningsfulde tilsnit

Kongstanken i LevAs STU er, at læringen og hverdagen skal være meningsfyldt for den unge. Meningsfyldt kan fx være det at skulle lære at betjene vaskemaskinen, for ellers har vi ikke flere rene viskestykker. I butikken vil der også, udover produktionen af de ting, der skal sælges, være undervisning og praktik i forhold til forretningsforståelse.

Behovet for en tryg og sikker ramme

Selvom det i LevAs STU er en nødvendighed, at der er en drift, som skal tilgodeses og en reel virkelighed at forholde sig til, skal der også være plads til som ung i LevAs STU at udtrykke, hvad ens eget behov er for en udvikling, der tager hensyn til netop den enkelte unges måde at lære og være i verden på.

Der skal altid være en bagvej, så man ikke oplever, at det hele “koger sammen” og bliver uoverskueligt. Den bagvej repræsenterer vi for de unge. Vi fungerer som den trygge havn, de altid kan vende tilbage til, når niveauet af kaos bliver for stort.

Derfor arbejder vi som personale, sideløbende med driften, med målsætningen om at opfylde den unges behov for en tryg og sikker ramme for den læring og udvikling, de gennemgår i de år, hvor de er under LevAs STU.

Behovet for struktur følger indviduelle behov

Vi arbejder i LevAs med meget individuelle skemaer – hvordan de udformes kommer helt an på den enkelte unges udfordringer. Ikke to har ens skemaer, og de unges tilknyttede kontaktpersoner er tovholdere på at få justeret skemaerne, så de hele tiden tager form efter den unges aktuelle situation, samtidig med at vi har de faste tilbud kørende.

Når oplevelser af ‘ikke-lykkes’ bliver vendt til refleksion 

Når vi justerer skemaerne, så får vi tydeliggjort over for den unge, hvad der sker, og hvorfor skeamet skal justeres. For hvorfor laver vi måden om den pågældende dag, og hvorfor lykkes en mødetid ikke? På den måde bliver det ikke en ‘ikke-lykkes’ fiasko, men en refleksion, der kan medføre ny handling.

Det kræver, at vi som personale tager ansvar for relationen, og at det ikke bliver den unge, der er ‘forkert’, fordi de ikke kan leve op til den aktuelle ramme for deres hverdag i STU’en. I stedet har vi fokus på at få justeret rammen, så den igen bliver hensigtsmæssig for de mål, vi arbejder henimod.

Det forskellige i det fælles

Det, at vi arbejder så individuelt i forhold til de unges behov, gør, at vores unge også udvikler en forståelse for hinandens forskelligheder. På papiret har man noget, der ligner den samme diagnose, og der er helt sikkert nogle diagnostiske fællestræk. Men bare fordi jeg er lydfølsom, og du er lydfølsom, er det jo ikke sikkert, at lydfølsomheden slår ud på samme måde.

I LevAs lærer vores unge, at den retfærdige ligebehandling er en ‘ulig’ behandling i form af fokus på forskelligheder, hvor der tages store individuelle hensyn. Samtidig oplever vores unge også et større tilhørsforhold og genklang i samværet med kammerater med lignende diagnose.

Dette er, fordi der er så stor genkendelighed hos hinanden. I netop samværet med kammeraterne og i observationen af hinanden undervejs i STU’en, lærer de unge både om det, der er generelt for deres diagnose og fællesskabende med andre, der har lignende udfordringer – samtidig med at de udvikler deres forståelse for kompleksiteten i at have en gennemgribende udviklingsforstyrrelse og de store indviduelle forskelle, der kan være, trods man er ‘i samme båd’.

Styrker, der kan bruges aktivt

Vi har altid øje for, hvor de unge er lige nu og arbejder med dem i den udvikling, de selv ønsker i forhold til at nå deres mål og drømme. Vi er for eksempel meget opmærksomme på, at for mange uforudsigelige processer ikke skaber læring.

Derfor skaber vi en ramme med gentagelser, som støtter de unge i de styrker, de naturligt har med sig og kommer ud med endnu stærkere.

Gentagelsen er en styrke, hvis man skal forfine et produkt. Man må hele tiden gøre ting bedre og i en endnu højere kvalitet for at undgå at skulle lave det hele om. For verden har også brug for de vedligeholdende kræfter, som trives ved gentagelse, og som kan se styrken i at forfine et produkt.

LevAs STU er en helt særlig uddannelse, som:

 • Tager hensyn til og styrker de unge i deres særlige måde at være i verden
 • Anerkender at de unge følger en anderledes udvikling og møder dem der, hvor de er for at kunne bidrage til en positiv identitetsdannelse på deres præmisser
 • Lærer de unge at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt
 • Giver fællesskab med ligesindede i en spirende ungdomskultur
 • Bygger videre på de unges ønsker og drømme og samtidig tager hensyn til deres evner, talenter og muligheder

LevAs tilbyder desuden:

LevAs – Særlige tilbud til særlige mennesker

Eksamen

Levas tilbyder folkeskolens afgangseksamen i alle fag for 9. og 10. klasse