Solisten – STU og fritidstilbud til unge

Uddannelse og fritidstilbud til unge med behov for struktur

ÅBENHED 

ÆRLIGHED 

TILLID 

RESPEKT 

Solisten - STU med ekstra tryghed, forudsigelighed og struktur

Solisten er et STU- og/eller fritidstilbud for unge, som har brug for rammer med meget høj grad af tryghed, forudsigelighed og struktur til at kunne udvikle sig. 

Om Solisten

  • For unge med et ofte kompliceret diagnosebillede med flere følgelidelser
  • Fokus på forudsigelighed og genkendelighed i et struktureret miljø
  • Individuelt tilpassede skemaer i samarbejde med de unge
  • De unge har deres eget kontor
  • Altid 1:1 med underviser

En forudsigelig og meningsfuld dag

Vi arbejder i Solisten med at synliggøre, hvad der sker i den unges hverdag, Vi synliggør, hvad der skal ske, så dagen bliver forudsigelig og meningsfuld.

Desuden gennemgår vi også, hvad der er sket i løbet af dagen, så den unge bedst muligt kan sammensætte oplevelserne og få indtrykkene bearbejdet til en meningsgivende helhed.

Fysiske rammer varierer efter de unges sansemæssige udfordringer

Solisten er et tilbud, som er en del af vores STU- og fritidstilbud. De unge har eget kontor, da de har brug for et individuelt tilpasset miljø og ramme omkring skoletilbuddet. Altid 1:1 med en underviser.

Derudover er Solisten indrettet med ‘oaser’ med forskellige muligheder for at få ro på sanserne eller blive sansestimuleret på forskellige måder. Det fysiske miljø er derfor aldrig statisk, da vi løbende indhenter hjælpemidler og iværksætter forskellige tiltag for at skabe et så godt sansemæssigt miljø som muligt omkring de unge.

Kontakt LevAs på 60 94 26 53, hvis du vil høre mere om vores Solist-tilbud. Du kan også skrive via sidens kontaktformular. Vi tager gerne en uforpligtende snak over telefonen eller sætter et møde op.

Hvis du ønsker uddybende information om Solisten, kan du få flere oplysninger herunder.

Relationen som det bærende

Mens vi lærer de unge at kende, gør vi meget ud af at sætte rammerne for hverdagen, så kravene ikke overstiger deres aktuelle funktionsniveau og dermed stresser dem. Vi går gerne nogle skridt bagved i begyndelsen af forløbet og tilpasser de faglige krav i en periode, hvis det kræves af den pågældende unges tilstand.

Det afgørende er, at de unge er trygge ved os og ved den hverdag, de møder ind til. Den tillidsfulde relation er den bærende kraft.

Undervisningen – ikke ét forløb er ens

Vi møder de unge, hvor de er og på det niveau, de er. Det kan være praktisk, fagligt eller i form af social læring. Derfor har vi ikke nogen generel undervisningsplan i Solisten. Undervisningen kan f.eks. bestå i opgaver, der omhandler sortering og kategorisering eller andre opgaver, som appellerer til systemtænkning, hvilket mange af vores unge finder stor glæde i og har naturlig evne for.

Vi har meget fokus på, at der skal foregå en reel undervisning – hele tiden med udgangspunkt i, hvor de unge er lige nu og med udgangspunkt i deres unikke evner og talenter, som er knyttet til deres anderledes kognitive tænke- og læringsstil. Læringen er tilrettelagt med henblik på, at færdighederne med tiden kan overføres til andre situationer i deres liv, da det styrker deres muligheder for en meningsfuld tilværelse i deres voksenliv.

De trygge rammer kommer med ud af huset

Vi involverer også de unge i mere praktiske opgaver, hvor vi tager ud på ture. Det kan f.eks. være indkøb, hvor vi laver planer og aftaler forud. På ture ud af huset foregår også meget af den sociale læring i form af sociale regler og koder, som vores unge har brug for at kende for bedre at kunne navigere i den verden, der omgiver dem. Vi er altid 1:1 med de unge, så uanset hvilken aktivitet, de involveres i, følger trygheden, strukturen og forudsigeligheden for de unge.

Afdeling med glæde, humor og stor kreativitet

Da vi arbejder med så individuelt tilrettelagt forløb, er ikke to dage ens for Solistens personale. Udover de mangfoldige, faglige undervisningsforløb og den sociale og praktiske læring, huser Solisten også fritidstilbud, hvor vi har mange forskellige udflugtsmål – herunder svømning, ridning og besøg på sanselegeplads. Da vi hele tiden er med de unge, hvor de er netop nu i deres udvikling, er det nødvendigt at kunne skifte tilgang med meget kort omstillingstid.

Det kan være en kaotisk hverdag, som personalet i Solisten oplever, men et kaos præget af glæde, humor og stor kreativitet i arbejdet med de meget individuelt tilrettelagte forløb. Det er et ‘kreativt kaos’, som de unge ikke mærker som kaos, men som de profiterer i en hverdag, der er individuelt tilpasset lige præcis til deres behov for struktur, forudsigelighed og genkendelighed.

LevAs tilbyder desuden:

Mere info om Solisten

Vores Solist-tilbud hører under loven om social service, kap. 19, § 103 & 104.

Download informationsark med faktuelle oplysninger om Solisten.
 
Download hele LevAs' tilbudsmateriale.

 

Kontakt LevAs

Udfyld felterne for at kontakte LevAs. Vi vender tilbage hurtigst muligt.