Sanseprofiler

Med henblik på at øge din arbejdsevne og hjælpe dig videre i livet

ÅBENHED 

ÆRLIGHED 

TILLID 

RESPEKT 

Sanseprofiler

Sansernes betydning:

Sanserne har stor betydning, da de giver os information om vores krop og omgivelser. Sanserne har indflydelse på vores oplevelse af stress og kan være en udløsende faktor for angst og panik. Størstedelen med en udviklingsforstyrrelse som autisme, neurologiske forstyrrelser og hjerneskadede er ofte sanseforstyrret på en eller flere sanser.

Gennem observation, analyse og målrettet og kontrolleret arbejde med sanserne forsøger vi at koble den unges/gamles krop og sind sammen og finde strategier og handlemuligheder, som den enkelte kan anvende i stressende situationer, hvor sanserne danner grundlag for øget stressniveau eller uhensigtsmæssig adfærd.

Sanseprofil:

Sanseforstyrrelser kan have stor betydning for et menneskes adfærd, reaktion og aktivitet.

Da vi som beskrevet ovenfor tillægger sanserne stor betydning, kortlægger vi den unges sanser ved at udarbejde en sanseprofil. 

  • En sanseprofil giver et tydeligt billede af, hvilke stimuli den unge har behov for, samt hvordan omgivelserne bedst kan tilpasse individuelle behov, så omgivelserne danner et miljø med mindst mulig risiko for stress m.m. udløst af sanseindtryk.
  • Profilen har til formål at fremme forståelsen hos de mennesker, der er tæt på personen i hverdagen (pårørende, støtte-/kontaktpersoner, mentor, sagsbehandler osv.) samt fremme selvforståelsen hos den enkelte ved at klarlægge reaktionsmønstre på hverdagens sensoriske oplevelser.
  • Profilen giver konkrete forslag til, hvordan eksempelvis kommunikation, bolig, arbejdsmiljø, læringsmiljø, personlig hygiejne, beskæftigelse kan indrettes ud fra den enkeltes sansebearbejdning.
  • Ud fra profilen tilrettelægges, hvordan der skal arbejdes med kropsbevidstheds samt stress- og angsthåndtering hos den enkelte.

Udfærdigelsen sker i samarbejde med den unge/borgeren og måske nærmeste familie.

Formen er interview. 2 x 1 time

Efterfølgende udfærdiges en profil, som beskriver, hvilke konkrete udfordringer den enkelte har samt anbefaler, hvad der skal til af tiltag.

Målgruppen:

Unge og gamle med autisme.

Det er Levas' vurdering, at senhjerneskadede kan profitere af at få udfærdiget en sanseprofil.

Generelt kan sårbare unge ligeledes profitere af den – samt tilbagemeldingerne fra deres pårørende er, at der nu er en større og fælles forståelsesramme for den unge, som alle har haft gavn af.

 

Lovgivningsområde

Vores tilbud til ressourceforløb hører under loven om aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 12 a, § 68 a. 

Download informationsark med faktuelle oplysninger om beskæftigelsesrettede tilbud.

Download hele LevAs' tilbudsmateriale.

Få et uforpligtende tilbud

Udfyld formularen og få et uforpligtende tilbud på din opgave. Vi vender tilbage hurtigst muligt.