Botilbud  til unge med særlige behov

Bofællesskab med individuel mentorstøtte i Classensgade

ÅBENHED 

ÆRLIGHED 

TILLID 

RESPEKT 

Støtte til at bo selv

Når vi snakker med de unge og voksne, vi møder, er der mange af dem, som måske ikke trives på deres bosteder. Ellers bor de hjemme og har et voksende behov for at komme hjemmefra, fordi tingene bare ikke fungerer. For disse unge og voksne er der derfor mulighed for at komme i botilbud.

Vores botilbud er til unge mellem 18 og 30 år. LevasBo i Classensgade er et bofællesskab med individuel mentorstøtte, hvor målet for den unge på sigt er at kunne leve selvstændigt i egen bolig. 

Vi har en stor, rummelig lys lejlighed i hjertet af Østerbro lige ved siden af LevAs Mediehus og LevAs Butikken. Der er plads til 4 unge, hvor der er fælles køkken, stue og bad. 

Behovet for at komme hjemmefra og samtidig være en del af et fællesskab

Det kan være en udfordring at sætte unge mennesker til at bo sammen, som måske aldrig har været særligt sociale. Samtidig ved vi, at de unge har stor glæde af hinanden og netop har brug for fællesskab med ligesindede. Ofte handler det mere om vanskelighederne end om lysten til at indgå i fællesskaber. Mange af vores unge har i høj grad ønsket om fællesskabet, men har brug for kontinuerlig støtte til det.

Som led i botilbuddet tilbydes timer i LevAs Café

Som en del af botilbuddet § 107 tilbydes, at den unge kan komme i LevAs Café 3 gange om ugen og spise mad. For eksempel hvis den unge har 16 timers mentorstøtte, så går de 6 af dem til timerne fra cafétilbuddet.

På den måde får de større muligheder for at være sammen med de andre unge og voksne, som er i LevAs' tilbud. Udover spisning vil der være aktiviteter, hvor man f.eks. tager i biografen. Man kan også benytte det til at komme ned og få lektiehjælp. Denne del af botilbuddet styrker de unges behov for fællesskab med andre unge.

Struktureret, stabil og meningsfuld hverdag

Målgruppen for LevAsBo er unge, som primært har autisme, Aspergers syndrom, ADHD og hertil dobbeltdiagnoser med depression, angst, OCD, misbrugsproblematikker og spiseforstyrrelser, hvor der er behov for en socialpædagogisk indsats med henblik på at få en struktureret, stabil og meningsfuld hverdag.

Afspejler eget hjem

Alle de unge får hver deres mentor tilknyttet. Mentoren er der ikke på faste tidspunkter. Det afhænger helt af, hvad der giver mening for den unge. Vi ønsker at skabe et sted, der afspejler den måde, de unge selv ville leve og indrette sig, hvis det var deres eget hjem, og hvor de kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

Personalet er der, når der er behov for det, og det aftales i tæt samråd med den unge ud fra de specifikke behov for støtte, der opstår i hverdagen.

Støtten er helhedsorienteret og individuelt baseret

Tilbuddet i egen lejlighed eller bofællesskabet indeholder 16 timers mentorstøtte som udgangspunkt. Støtten kan være af forskellig karakter, og indsatsten vil være helhedsorienteret og individuelt baseret. Mentorstøtten er f.eks. hjælp med at betale husleje, hygiejne og rengøring samt at støtte den unge eller voksne i at komme på arbejde.

Plads til både privatliv og fælleskab

I bofællesskabet er der fælles stue, køkken, bad og toilet. Hver især har et værelse, hvor der vil være mulighed for at dele værelset op. Det kan f.eks. gøres ved at indrette en spiseplads, så det hele ikke bare er ét stort rum med alle deres ting. For det kan godt stresse mange af vores unge, som har behov for at få tingene mere opdelt.

Det er deres liv, deres ‘helle’, deres hjem

Det er vigtigt for os, at de unge selv har medejerskab i botilbuddet og sætter størst mulig præg på, hvordan deres hverdag skal foregå. For det er deres liv, deres hjem og base. Derfor bestræber vi os på at give de unge størst mulig frihed til at skabe de rammer omkring sig, der giver en meningsfuld tilværelse.

Vi etablerer nogle basale rammer med nogle minimumsregler. Det er der nødt til at være, hvis det skal kunne fungere. Derudover er det de unge, der skal være med til at rammesætte og regelsætte det. Er der for eksempel ønske om fællesspisning eller ønske om andre fællesaktiviteter – f.eks. at spise ude sammen eller gå i biffen? Det skal de selv være med til at skabe.

Dog vil vi som mentorer gerne spørge og undersøge sammen med de unge, hvad der giver mening og kunne være fedt for så at støtte op om initiativerne og hjælpe til med at føre dem ud i livet.

Inddragelse, medbestemmelse og selvbestemmelse

Vi arbejder med, at der skal være nogle mål og stilles nogle krav undervejs for den unge, da hovedformålet er at hjælpe den unge med at bo i egen lejlighed.

Vigtigt for den målsætning er, at kravene knyttes tæt til tanken om brugerinddragelse, selvbestemmelse og medbestemmelse i forhold til, hvad der skal ske og hvornår. Vores opgave som mentorer i botilbuddet er at styrke de unges motivation for at skabe et godt liv for dem selv.

Ud fra de unges ønsker og behov går vi ind og arbejder med alt det rundtom. Vi stiller nogle krav til dem i hverdagen, men kravene skal give mening og være til at håndtere. De skal ikke være så store, at det bliver et nederlag.

Styrkelse af ansvaret og fællesskabet

Når de unge selv er aktivt medbestemmende, bliver det nemmere at holde hinanden op på rammer, regler og aftaler, som er udarbejdet i fælleskab. Vi som mentorer hjælper de unge til at sætte rammerne, og så giver vi det en prøvetid. Vi evaluerer igen efter nogle måneder og laver justeringer, hvis der er behov for det.

På den måde er vi hele tiden støttende og samler op, hvis det bliver for svært for de unge at navigere i de aktuelle rammer. Men vi lægger meget vægt på, at det er de unge selv, der skal tage teten.

Når der kommer nye ind i bofællesskabet

Vi forbereder de unge grundigt, når der kommer en ny beboer ind i fællesskabet. Vi tager for eksempel en biograftur eller mødes i LevAs Café og spiser noget mad. I forberedelsen prøver vi at finde frem til noget fælles, hvor de unge kan møde hinanden, og alle kan acceptere det, som skal ske, når der flytter en ny beboer ind.

Det kan også foregå ved at etablere nogle fællesmøder, hvor man medbringer sine ønsker og behov. Derfra arbejder vi så på at tage de indviduelle hensyn, der er behov for. Målet er, at de unge på sigt er med i hele processen omkring det og tager ejerskab i at byde nye velkomne. For det er deres hjem og liv, det handler om.

I LevAs tror vi på at ved at give den unge/voksne styringen over eget liv, skabes der øget motivation og selvstændighed til at kunne træffe hensigtsmæssige valg i forhold til en sundere og bedre livsførelse.

Det allervigtigste mål for LevAs som ambassadører i LevAsBo er at styrke de unges motivation for at finde frem til, hvad et godt liv er for dem. Det er den bevidstgørelse hos de unge og voksne, som er vores fremmeste opgave.

LevAs tilbyder desuden:

LevAs – Særlige tilbud til særlige mennesker

Kontakt LevAs

Udfyld felterne for at kontakte LevAs. Vi vender tilbage hurtigst muligt.