Autismeophold med fokus på stressreducering

LevAs arbejder på at skabe tilbud til autister, der kan reducere stress

ÅBENHED 

ÆRLIGHED 

TILLID 

RESPEKT 

Autismeophold

Vi arbejder på, at der kan skabes tilbud til autister, der kan afhjælpe og reducere det høje stressniveau, som mange er ramt af i et liv, hvor mødet med omgivelserne giver konstante udfordringer og belastninger.

Der findes flere tilbud til mennesker med synlige, fysiske handicaps – fx for gigtramte, sklerosepatienter, hjerneskaderamte m.m., hvor man kan få særlige ophold på retreats eller rehabiliterings- og genoptræningscentre. Her iværksættes både terapeutiske forløb, fysiske behandlinger, sansestimulerende miljøer og wellnessprogrammer.

Behov for tværfaglige tiltag
I LevAs mener vi, at der også er et stort behov for denne type tværfaglige behandlingstibud og ophold for mennesker med mere usynlige handicaps. Stressreducering er vigtigt hele tiden at have fokus på i arbejdet med mennesker med autisme. Vi arbejder på at få etableret sådanne opholdssteder og tilbud med tværlige teams, der kan arbejde med rekreative tiltag, forskellige behandlingsformer og stressreducering. Det kan være et team af f.eks. psykologer, fysioterapeauter, ergoterapeuter, massører, kostspecialister og andre med særlig faglig ekspertise inden for autismeområdet.

Samarbejde med eksisterende tilbud og udvikling af nye
I LevAs ønsker vi at støtte op om yderligere tiltag indenfor dette område. Vi arbejder på at finde flere samarbejdspartnere og finde muligheder i både eksisterende virksomheder og organisationer – eller udvikling af helt nye opholdssteder, der specifikt vil være målrettet autister og deres pårørende.

Vi arbejder ud fra en filosofi om, at livskvalitet er noget, som alle mennesker har krav på uanset omstændighederne.

LevAs tilbyder desuden

LevAs – Særlige tilbud til særlige mennesker

Kontakt LevAs

Udfyld felterne for at kontakte LevAs. Vi vender tilbage hurtigst muligt.